Biegi Hopfera

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Biegi dla dzieci


REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
PODCZAS XXX BIEGÓW IM.TOMASZA HOPFERA
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM 21.04.2018
1.DYSTANSE:

Przedszkolaki - ok.150 metrów
Klasy 1-2
400m
Klasy 3-4
600m dziewczęta,  800 m chłopcy
Klasy 5-6
1000m
Gimnazja
1000m


2.ZGŁOSZENIA


Limit ustala się na 600 zawodników


Zgłoszenia do biegu w dniu imprezy 21.04.2018 w biurze zawodów,  które mieścić się będzie na Placu Wolności w Janowcu Wielkopolskim. Przedstawienie pisemnej zgody i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz legitymację szkolną.


Zgłoszenia zbiorowe szkół, klubów prosimy przesyłać na adres do 15 kwietnia 2018r. lub mail:  

biegihopfera@op.pl

W celu usprawnienia zgłoszeń zbiorowych (szkół, klubów) prosimy o przesłanie listy dzieci wg. wzoru:

Nazwisko  imię,  data urodzenia,  szkoła
klub, opiekun zawodnika podczas biegu.

Podczas zgłoszenia i  biegu obecność rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna reprezentacji szkoły - klubu  jest obowiązkowa, tylko wtedy zostanie wydany numer startowydziecku.

3. NAGRODY:

W każdej kategorii wiekowej z miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.

Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal i numer startowy.

Przewidziana jest losowanie ciekawych nagród rzeczowych dla dzieci, które ukończą bieg.

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Przy linii startowej i mety będzie wydzielona strefa dla zawodników do której rodzice i kibice nie mają wstępu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność podczas trwania  imprezy.

Dyr. Biegu

Przemysław Kotula
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego