biegihopfera.pl
XXXI Bieg im. Tomasza Hopfera - 27.04.2019
Przejdź do treści

Menu główne:

Oświadczenie zgoda rodziców

Biegi dla dzieci


Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego

..................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

oświadczam,

że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie BIEGI IM.TOMASZ HOPFERA W

JANOWCU WIELKOPOLSKIM w dniu 21.04.2018 oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań

zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je

akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w ww. imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność

podczas trwania imprezy biegowej. Nr dowodu osobistego.............................................

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego …………………………………………………..

ZGODA RODZICÓW Wyrażam zgodę dla (syna/córki)

…………………………………………………………………………………
na uczestnictwo w biegu im.Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim dnia 21.04.2018r.

………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica


Plik w formacie pdf do pobrania:

Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego